į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Biblioteka » Bibliotekos veikla

„Knyga. Toks žemiškas ir apčiuopiamas daiktas. O jeigu pažvelgtume giliau...žinių šaltiniu vadiname. Bet ar tiktai žinių? Dvasios atgaiva, gryniausia, skaidriausia versmė: geri – neatsigeri, kol gyvas, kol matai, kol girdi, kol suvoki. Tokią Ją mielągimtąja kalba parašytą brangino lietuvis visais laikais. „Bralei, seseris, imkiet mani ir skaitikiet (...)“

 

                                                        / P. Kazickas/

                                                                     

 

 

 

Biblioteka - tai gimnazijos padalinys, atviras informacijos ir švietimo centras, kuriame kaupiami saugomi ir tvarkomi įvairūs dokumentai, suteikiamos žinios, padedančios formuoti mokinių kūrybinį mąstymą ir savarankiškumą.


 

   Tikslas ir uždaviniai 2017-2018 mokslo  metams

 

Tikslas: Bibliotekos veiklos aktyvinimas įvairiomis renginių formomis, siekiant asmeninės ūgties, pilietiškumo, ir mokinių savivokos stiprinimas.

 

Uždaviniai:

  1. Bendruomenės narių poreikių tenkinimas, atsakomybės ir bendradarbiavimo ugdymas.
  2. Knygų, spaudinių bei elektroninių laikmenų fondo kaupimas, atnaujinimas, komplektavimas ir tvarkymas.
  3. Bibliotekos šviečiamosios-kultūrinės veiklos organizavimas, pilietiškai aktyvios asmenybės ugdymas.
  4. Profesinių kompetencijų tobulinimas.

Gimnazijos bibliotekoje sukaupta 14529 egzemplioriai grožinės, informacinės ir mokslo populiariosios literatūros bei elektroninių laikmenų. Nuolat atnaujinamas vadovėlių fondas. Visiems gimnazijos bendruomenės nariams yra prieinamas dokumentų fondas įvairiose laikmenose, kuris kasmet atnaujinamas, kryptingai pildomas nauja mokymuisi ir mokymui reikalinga literatūra. Užsakant vadovėlius ir grožinę literatūrą, tariamasi su dalykų mokytojais.

Bibliotekoje parodomis minimos kalendorinės, valstybinės šventės, rašytojų jubiliejinės datos. Skatinant mokinių skaitomumą, vedamos įvairios popietės, organizuojamos akcijos, bibliomūšiai, įvairūs žaidimai.

Gimnazijos bibliotekoje yra įdiegta mokyklų informacinė sistema MOBIS. Ši programa leidžia automatizuoti visus bibliotekos procesus – nuo knygos gavimo, jos aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo. Elektroniniu būdu išduodamos knygos leidžia kokybiškai ir greitai aptarnauti skaitytojus.

 

Skaitytojai gali:

  •  Naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais ir periodiniais leidiniais, elektroninėmis laikmenomis ir kitais turimais dokumentais;
  •    Gauti atsakymus į temines, faktografines, adresines užklausas;
  •    Dirbti kompiuteriu, nemokamai naudotis internetu
  •    Naudotis spausdintuvu, skeneriu ir kopijavimo aparatu.
  •    Dalyvauti bibliotekos renginiuose.

 

Bibliotekoje Jūsų laukia:

           Bibliotekos vedėja Alma Kalinauskienė

           Bibliotekininkė Levutė Zavickaitė