į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Biblioteka » Dokumentai

 DOKUMENTAI

 

 

Bibliotekos veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

 

•  Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas;

•  Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“;

•  Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“;

Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo.

 

Bibliotekos veiklą reglamentuojantys dokumentai:

1.  Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės

2. Gimnazijos bibliotekos naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės.

3.  Gimnazijos bibliotekos fondo apsaugos aprašas.

4.  Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas.

5.  Bibliotekos metinės veiklos planas.

6.  Bibliotekos darbuotojų pareiginės instrukcijos.