RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO ATRADIMAI BEI PATIRTYS“

2021-11-24

Šiuolaikinės mokyklos koncepcijos viena iš sudedamųjų dalių – akademinių žinių ir socialinių-emocinių įgūdžių derinimas...

 

plačiau
 
ŠIAURĖS ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITĖ

2021-11-18

Kai mus apgaubia lapkričio sutemos, užsidegame žvakes ir skaitome drauge....

plačiau
 
Kūrybiškumo ir vaizduotės lavinimas dalyvaujant projekte „Kūrybinės jungtys“

2021-11-09

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokytojai ir mokiniai šiais mokslo metais dalyvauja respublikiniame projekte „Kūrybinės jungtys“. ...

plačiau
 
Gimnazistams pristatyta Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademija

2021-10-28

Spalio 15 d. gimnazijoje lankėsi  buvęs gimnazijos mokinys Mjr. Algirdas Revaitis, kuris gimnazistams  pristatė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademiją...

plačiau
 
BUVUSIŲ GIMNAZIJOS UGDYTINIŲ SUGRĮŽIMAS Į GIMNAZIJĄ

2021-10-28

Šiandieninis socialinis kontekstas neįsivaizduojamas be bendradarbiavimo, aplinkos analizės klausiant savęs, kiek galiu būti naudingas sociumo keitimui, gražinimui...

plačiau
 
Konstitucijos egzaminas

2021-10-26

Tai tradicija tapusi pilietiškumo šventė, kuri organizuojama Lietuvoje 15 metus iš eilės. Didžiausia teisinių žinių patikrinimo šventė. Konstitucijos egzaminas vyko 2021 metų spalio 25 dieną visoje Lietuvoje....

plačiau
 
Aš-tai mes!

2021-10-25

Labai svarbu, jog mažo miestelio bendruomenė veiktų bendrystės bei vieningumo principu...

plačiau
 
Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

Darbo krūvis: etato dydis – 0,75, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  nuo 8,92 iki 9,11.

                      Darbo sutartis terminuota.
                      Pareigybės lygis – A1.

                     Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

              Pretendentas, siekiantis dirbti psichologu, turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir turėti psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;  bendradarbiauti su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Gebėti rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Vadovaujantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašu, gebėti valdyti ir taikyti profesinėje veikloje informacines komunikacines technologijas, komunikuoti, kurti skaitmeninį turinį, gebėti spręsti skaitmeninio raštingumo problemas.

                     

                  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas.
Gyvenimo aprašymą.
Jei turima, pridėti gebėjimų naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis

kompetencijų dokumentų (pažymėjimų, pažymų) kopijas.

Rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami

pokalbiui.

Dokumentai pristatomi asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku  nuo 2021 m. rugsėjo 7 d. iki 2021 m. rugsėjo 20 d. į Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos raštinę, J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, LT-70424; el. p. kybartugimnazija@vilkaviskis.lt; informacija tel.: (8 342) 30 564, (8 342) 30 506.

 
 
Sveikiname !

2021-10-15

SVEIKINAME kūrybinių darbų konkurso "Gimtinės taku", skirto poetui Kaziui Bradūnui atminti,nugalėtojas: IIa klasės mokinę Gretą Velavičiūtę...

plačiau
 
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija dalyvavo Solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“

2021-10-12

Spalio 12 d. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje startavo ,,Solidarumo bėgimo“ akcija, kurią inicijuoja organizacija „Gelbėkit vaikus“. ...

plačiau
 
1   2   3   sekantis  >> spausdinti