Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. gimnazijai reikalingi matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos mokytojai. Informacija pasiteiravimui 8-342-30506.


 

 
 
KVIEČIAME MOKYTIS

Prašymai dėl priėmimo mokytis į pirmąsias (devintąsias) ir trečiąsias (vienuoliktąsias gimnazijos) klases rašomi gimnazijos direktoriui ir registruojami gimnazijos raštinėje (tel. 834230506) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. ir baigiami birželio 30 d.  Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas. Iki mokslo metų pradžios priėmimo komisija peržiūri dokumentus ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl mokinių priėmimo.


   Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikia pasibaigus mokslo metams. Dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, turi kreiptis į pavaduotoją ugdymui R.Lazdauskienę (tel. 834230671).


   Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:
   1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
   2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

   3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus  (originalus);

   4. asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka;


 

 
 
Dalyvaujame nacionaliniame konkurse „Pamoka gamtoje: svajokime drauge!“

2017-06-05

IIa klasės mokinių komanda: Ieva Gudiškytė, Evelina Mackevičiūtė, Gabrielė Šomkaitė, Egidijus Šimanauskas ir Lukas Treikauskas paruošė žaidimą Vištyčio regioniniame parke.

plačiau
 
Mokslo metų pabaiga

2017-06-01

Mokslo metų pabaigos šventės akimirkos...

plačiau
 
Apdovanojimai

2017-06-01

Gabių ir gerai lankančių mokinių pagerbimo šventės akimirkos...

plačiau
 
Technologijų egzaminas

2017-06-01

2017 metų mokyklinio technologijų egzamino darbai.

plačiau
 
Popietė: „Troškimų galia“

2017-05-30

Liaudies išmintis byloja: „Kaip yra noras, atsiranda ir galimybės, kaip nėra noro, atsiranda priežastys!“ ...

plačiau
 
Šventė

2017-05-29

Paskutinio skambučio akimirkos...

plačiau
 
PATVIRTINTA 2017 M. BENDROJO PRIĖMIMO Į LIETUVOS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS TVARKA

2017-05-22

   Š. m. gegužės 15 d. buvo patvirtintas 2017 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tvarkos aprašas, kuris nustato stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas),...

plačiau
 
Galiūnų konkursas

2017-05-19

Gegužės 18d. gimnazijos stadione vyko galiūnų konkursas. Gaila,tačiau šiemet šis konkursas nesulaukė didesnio dalyvių dėmesio...

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >> spausdinti