lt  . en 
Maitinimo organizavimas gimnazijoje spausdinti

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS.

 

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) APIE SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMĄ.

 

Laikotarpis Valgiaraštis
Balandis 3-7
Balandis 18-21
Balandis 24-28