į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Naujienos » Straipsniai
Gimnazijoje ugdomomis kompetencijomis dalijamės su pirmokais

   Kaip pasiekti, kad šiandieninės mokyklos  jaunuolis nuolat tobulintų savo kompetencijas, būtų smalsus žmogus, kuriam rūpi patirti pažinimo džiaugsmą, perprasti naujus dalykus, žmogus, pasitikintis savo kūrybinėmis galiomis, gebantis naujai pritaikyti turimą informaciją? Bendraujant, bendradarbiaujant, kalbantis apie turimas ir būsimas vertybes, siekiant sąsajos su gyvenimu. Todėl jau antri metai gimnazijos pirmokai pirmąją savo veiklos dieną pasitinka kitaip: literatūriniai, istoriniai liudijimai padeda ugdyti mokinio supratimą, kokį poveikį praeitis turėjo jo gimtajam miestui, mokyklai. Per dvi pirmas pamokas žinios apie Kristijoną Donelaitį, atskleisti gimnazijos istorijos etapai, lietuvių kalbos ir istorijos mokytojų nuomone, padeda ugdyti ne tik atsakingą, sąžiningą, aktyvų, tėvynę mylintį pilietį, bet skatina pažvelgti ir į ateities perspektyvą – kaip išsaugoti turimas vertybes ir realizuoti naujas idėjas, kitaip tariant, ugdyti save kaip sąmoningą kultūros puoselėtoją.

   Trečiasis susitikimas - su mokyklos vadovais, kurie išsamiai supažindina su gimnazijos vidaus taisyklėmis, tradicijomis, formaliojo ir neformaliojo ugdymo galimybėmis. Tikimasi, jog gimnazijos pirmokų sėkmingas adaptavimasis bus jų sėkmės garantas įgyjant bendrųjų kompetencijų: mokantis bendrauti, siekiant mokymosi tikslų, pasitikint savimi ir vertinant savo poelgius.

   Šiemet gimnazijoje paskelbti Bendradarbiavimo metai, todėl tikimės, jog atvykę pirmokai taps atsakingi ir aktyvūs bendruomenės nariai, gerbiantys kitus asmenis, besidomintys savo krašto istorija ir palikimu. Kaip teigė Emersonas, amerikiečių eseistas, poetas, „Niekada niekam nieko didingo nepavyko atlikti be entuziazmo“. Taigi linkime pirmokams bei jų klasių vadovėms entuziazmo  - kaip vienos svarbiausių sėkmės sąlygų.

 

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė Nijolė Černauskienė