į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Pagalba mokiniui » Socialinis pedagogas

     Tai specialistas, kurio darbo objektas nėra techninė negyva užduotis, o gyvas žmogus, kuriam reikia padėti žengti gyvenimo keliu.


                                 

Didžiausia dorybė, nuo kurios blėsta visos kitos,
yra niekam nekenkti ir visomis išgalėmis
padėti kiekvienam.
Frančeskas Gvičardinis
 

Socialinė pedagogė Žavinta Galinaitienė

108 kab. 1 aukštas
El. paštas: zavintagal@gmail.com

 

       

            Darbo laikas

 

Pirmadienis 8.00 – 16.00
Antradienis 8.00 – 15.30
Trečiadienis 8.00 – 16.00
Ketvirtadienis 8.00 – 15.30
Penktadienis 8.00 – 15.30

 

 *Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.


     Socialinė pedagogė planuoja savo darbo dieną, atsižvelgdamas į ypatumus bei mokyklą lankančių vaikų poreikius.10 darbo valandų per savaitę skiria vaikų lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už mokyklos ribų.


     

Tikslas ir uždaviniai 2017-2018 mokslo metams.

 

Tikslas.

Socialinių – pedagoginių  paslaugų teikimas, sprendžiant socializacijos procese iškylančias problemas bei ugdant atsakingus, pareigingus ir savarankiškus bendruomenės narius.

Uždaviniai

1.Individuali ir grupinė pagalba mokiniams, tėvams ir kitiems bendruomenės nariams.

2.Socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas gimnazijoje siekiant aukštesnės mokinių savivertės.

3.Šviečiamosios veiklos vykdymas ir dokumentacijos tvarkymas.

      

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Individualus ir grupinis darbas su mokiniais;
  • Mokinių, tėvų ir mokytojų konsultavimas įvairiais vaiko socializacijos klausimais;
  • Darbas su mokinio šeima;
  • Grupinio darbo ir komandinės veiklos gimnazijoje organizavimas;
  • Prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimas;
  • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
     

 

       TIK ŽINODAMA PROBLEMĄ GALIU TAU PADĖTI!

 

 

     Gimnazijos socialinis pedagogas dirba vadovaudamasis tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigine instrukcija, etikos principais.

 

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm - Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/jungtiniu_tautu_vaiko_teisiu_konvencija.htm - Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/vaiko_minimalios_ir_vidutines_prieziuros_istatymas.htm - Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/vaiko_teisiu_apsaugos_pagrindu_istatymas.htm - Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/vaiko_teisiu_apsaugos_kontrolieriaus_istatymas.htm - Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/nepilnameciu_apsaugos_nuo_neigiamo_istytamas.htm - Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/vaiko_geroves_valstybes_politikos_koncepcija.htm - Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/svietimo_istatymas.htm - Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/apsaugos_nuo_smurto_artimoje_aplinkoje_istatymas.htm - Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

www.smm.lt/ugdymas/docs/kiti/Rekomendacijos.pdf - Rekomendacijos mokykloms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

(http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/listing?date_from=&date_till=&text=D%C4%97l+poveikio+priemoni%C5%B3&submit_lawacts_search)