į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Naujienos » Straipsniai
Pilietiškumo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas

   Pastaruoju metu dažnai kalbama apie pilietiškumą, nacionalinį saugumą, nerimaujama ar šiuolaikinis jaunimas vadovaujasi tokiomis vertybėmis, kaip sąžiningumas, dora, meilė tėvynei ir  savo artimui, moralė ir darbas. Mūsų gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas pilietiškumo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymui.

   2016–2017 m. m. buvome paskelbę „Pilietiškumo metais“. Daug įvairiausių renginių skyrėme siekdami ugdyti dorus, sąžiningus, pareigingus piliečius. Dalyvaudami Andriaus Tapino inicijuotame projekte „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ siekėme ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas. Projekte dalyvavę Lietuvoje garsūs, daug profesinėje srityje pasiekę žmonės, savo pavyzdžiu skatino mokinius tikėti savimi, siekti savo svajonių ir nebijoti sau kelti aukštų tikslų.

   „Laisvės TV“ direktorius Mykolas Markauskas gimnazistus skatino nebijoti nesėkmių, ugdytis mokėjimo mokytis kompetenciją, išsikelti tikslus ir kryptingai jų siekti.

   Lietuvos kariuomenės majoras Marius Geležiūnas svečiuodamasis gimnazijoje mokinius supažindino su karių puoselėjamomis vertybėmis, tokiomis kaip ištikimybė, pagarba, drąsa, patriotizmas, pasiaukojimas ir garbė. Viso susitikimo metu mokiniams buvo ugdoma pagarba savo šaliai, mokomi bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių kultūrų, religijų žmonėms.

   Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius kvietė mokinius diskutuoti kodėl verta ar neverta rinktis kūrybines profesijas. Svečias nuotaikingai pasakojo apie žurnalistikos užkulisius, įžymius žurnalistus, provokavo mokinius pamąstyti, kas yra tikrasis menas, kas svarbiausia dirbant kūrybinį darbą, ko labiausia trūksta šiuolaikinėje žiniasklaidoje. Skatino jaunimą rinktis kūrybines profesijas ir suprasti, kad kūrybai reikia negailinčių savęs ir savo laiko žmonių.

   2017-2018 m. m. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos bendruomenė skelbia „Bendradarbiavimo  metais“. Mūsų laukia daug naujų iššūkių, gerosios patirties sklaidos, susitikimų ir emocijų. Bendraudami ir bendradarbiaudami tobulinsime komunikavimo, socialines ir pažinimo kompetencijas. Dirbsime sutelkę jėgas, padėdami vieni kitiems, veikdami kartu.