lt  . en 
Egzaminai ir įskaitos 2018
2017-19 m.m. ugdymo planas
Priėmimas į gimnaziją
Neformalusis ugdymas 2017-18 m.m.
2017-18 m.m. renginių planas
Individualus ugdymo planas
Mobilių grupių sudarymo principai
Mokymosi lygių keitimas
Geros pamokos požymiai
Kėlimas į kitą klasę
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
Mokinių socialinė ir pilietinė veikla
Gimnazijos vertybės
Ugdymas » Gimnazijos vertybės spausdinti

 
GIMNAZIJOS VERTYBĖS
 
PAGARBA
 
Pagarba kiekvienam asmeniui, priimant jo individualumą ir keistumą.
 
BENDRADARBIAVIMAS
 
Bendruomenės narių (mokinių, jų tėvų, mokyklos darbuotojų) partnerystė, gebėjimas dirbti kartu su kitais.
 
ATSAKOMYBĖ
 
Atsakomybės už savo veiksmus ir jų pasekmes prisiėmimas, dalyvavimas prasmingoje socialinėje veikloje.
 
ATVIRUMAS KAITAI
 
Nuolatinis tobulėjimas, nebijant iššūkių, siekiant kaitos ir kokybės.
 
TRADICIJŲ TĄSA
 
Pagarba gimnazijos tradicijoms, miesto bei krašto kultūrai, papročiams ir jų puoselėjimas.