į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Veikla » Darbo planas (Vasaris)

2019 M. VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2019-01-31,

Kybartai

 

Eil.Nr

Renginys

Laikas

Vieta

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

1.

Išvažiuojamasis VGK posėdis.

02-04, 9.00 val.

14 kab.

2.

Mokytojų tarybos posėdis „I pusmečio ugdymo(si) rezultatų analizė“

02-05, 14.50 val.

Mokytojų kambarys

3.

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės susirinkimas

02-19, 11.00 val.

Mokytojų kambarys

4.

Klasių vadovų informacinis susirinkimas.

Pirmadieniais,

12.45 val.

Mokytojų kambarys

5.

Mokytojų informacinis susirinkimas.

Antradieniais,

12.45 val.

Mokytojų kambarys

6.

Administracijos ir pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas.

Antradieniais,

13.05 val.

Direktoriaus kabinetas

RENGINIAI MOKYTOJAMS

1.

Integruota technologijų ir matematikos pamoka IV klasėje „Patiekalai ir jų ekonominis pagrindimas“

02-15, 6 pam.

21 kab.

2.

KMS metodinės grupės susirinkimas

02-19, 9.00 val.

 

RENGINIAI MOKINIAMS

1.

Saugesnio interneto dienos renginiai.

02-04–08

Per IT pamokas

2.

Išvyką į parodą „Studijos2019“

02-07

Vilnius

3.

Filmo „Tarp pilkų debesų“ peržiūra.

02-15, 9.00 val.

Kybartų KC

 

Plakatų paroda, skirta vasario 16-ąjai

 

 

4.

Sveikatingumo diena „Sveikatą saugai - linksmiau gyveni“.

02-28

 

6.

Paskaita-diskusija II klasių mokiniams „Suaugę Alkoholikų Vaikai (SAV)“.

02 mėn.

Per klasių valandėles

7.

Vaizdo medžiagos peržiūra-diskusija I kl. mokiniams „Šalia mūsų kitokie žmonės. Kas jie?“

02 mėn.

Per klasių valandėles

RENGINIAI GIMNAZIJOS IR MIESTO BENDRUOMENEI

1.

Abiturientų Šimtadienio šventė.

02-22, 17.00val.

Kybartų KC

KONKURSAI, OLIMPIADOS, VARŽYBOS

1.

Istorijos olimpiados I turas.

02-05, 2-4 pam.

15 kab.

2.

Dalyvavimas dalykų olimpiadų ir konkursų II turuose:

- meninio skaitymo konkurse;

- fizikos olimpiadoje;

 

- rusų kalbos olimpiadoje;

 

- technologijų olimpiadoje;

 

- istorijos olimpiadoje.

 

02-01,10.00 val.

02-01, 9.00 val.

 

02-12, 9.00 val.

 

02-15, 9.00 val.

 

02-26, 9.00 val.

 

 

VVJC

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

Kybartų „Saulės“ progimnazija

Pilviškių „Santakos“ gimnazija

3.

Dalyvavimas Suvalkijos krašto IT ir programuotojų konkurse.

02-22, 9.00 val.

Šakių „Žiburio“ gimnazija

4.

Dalyvavimas respublikiniame konkurse „Protų kovos. Gimnazijų lyga“.

02-28, 16.00 val.

Vilkaviškis