į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Veikla » Darbo planas (Birželis)

2018 BIRŽELIO–RUGPJŪČIO MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS

2018-05-31,

Kybartai

 

Eil.Nr

Renginys

Laikas

Vieta

 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

1.

Mokytojų tarybos posėdžiai

- dėl 2018–2019 m. m. gimnazijos tikslų;

- dėl I–III klasių mokinių ugdymosi rezultatų;

- dėl 2017–2018 m. m. veiklos analizės.

 

06-12, 11.30 val.

06-20, 10.00 val.

Data bus patikslinta

Mokytojų kambarys

 

2.

Atestacijos komisijos posėdis.

06-05

Pavaduotojų kab.

 

3.

GMI metodinės grupės pasitarimas netradicinėje aplinkoje „Edukacinių ir virtualių erdvių naudojimo ugdymo procese galimybės“.

06-06

35 kab.

 

4.

Gimnazijos 2018–2019 m. m. veiklos plano rengimo grupės susirinkimas.

06-07, 11.30 val.

Mokytojų kambarys

 

5.

VGK posėdis

06-15, 13.00 val.

14 kab.

 

6.

Metodinės tarybos susirinkimas dėl veiklos įsivertinimo ir planavimo

06-19, 9.30 val.

32 kab.

 

7.

Gimnazijos 2017–2019 m. m. UP korekcijos darbo grupės susirinkimas

06-19, 11.00 val.

32 kab.

 

8.

KMS metodinės grupės susirinkimas dėl veiklos įsivertinimo ir planavimo

06-19, 12.00 val.

24 kab.

 

9.

MTDK metodinės grupės susirinkimas dėl veiklos įsivertinimo ir planavimo

06-19, 12.00 val.

103 kab.

 

10.

KV metodinės grupės susirinkimas dėl veiklos įsivertinimo ir planavimo

06-20, 10.00 val.

14 kab.

 

11.

GMI metodinės grupės susirinkimas dėl veiklos įsivertinimo ir planavimo

06-25, 10 val.

35 kab.

 

12.

Mokytojų informacinis susirinkimas.

Antradieniais,

11.30 val.

Mokytojų kambarys

 

RENGINIAI MOKYTOJAMS

1.

Mokinių pereinamumo ir tęstinumo projektas „Tiltas“.

06-07, 13.00 val.

„Saulės“ progimnazija

 

2.

Mokytojų edukacinė išvyka į Pakruojo dvarą.

06-27

 

 

RENGINIAI MOKINIAMS

1.

Ekskursija gabiems mokiniams į Pakruojį ir Kėdainius.

06-04

 

 

2.

Projektinės (meninės, kultūrinės, pažintinės) veiklos I–III kl. mokiniams:

- dviračių žygis į Kristijono Donelaičio ąžuolų giraitę

- orientacinės varžybos Kybartų mieste, skirtos Gedulo ir Vilties dienai;

- klasių vadovų projektinė diena.

 

06-13

06-14

06-15

 

 

RENGINIAI GIMNAZIJOS IR MIESTO BENDRUOMENEI

1.

Gabių mokinių pagerbimo šventė

06-08, 14.00 val.

Aktų salė

 

2.

Brandos atestatų įteikimo 92-osios laidos abiturientams šventė.

07-13

 

 

 

1.

Dalyvavimas nacionaliniame konkurse „Pamoka gamtoje, svajokime drauge“.

06 mėn.