į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Veikla » Darbo planas (Vasaris)

 

2018 VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2018-01-31   Kybartai

 

Eil.Nr

Renginys

Laikas

 

 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

1.

Administracijos ir IV klasių mokinių susirinkimas dėl bandomųjų egzaminų rezultatų aptarimo.

02-02, 6 pam.

 

 

2.

Mokytojų tarybos posėdis „Dėl I pusmečio ugdymo (si) rezultatų“.

02-06, 14.50 val.

 

 

3.

Gimnazijos tarybos posėdis.

01-09, 17.30 val.

 

 

4.

Mokytojų informacinis susirinkimas.

Antradieniais,

11.30 val.

 

 

5.

Klasių vadovų informacinis susirinkimas.

Penktadieniais,

11.30 val.

 

 

6.

Pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos pasitarimas.

Trečiadieniais,

9.50 val.

 

 

7.

Mokinių tarybos informacinis susirinkimas.

Trečiadieniais,

12.40 val.

 

 

RENGINIAI MOKYTOJAMS

1.

MTDK metodinės grupės susirinkimas-diskusija „Asmeninės pažangos siekimo formos ir jų veiksmingumas“.

02-20, 10.00 val.

 

 

2.

Metodinės tarybos susirinkimas.

02-21, 9.00 val.

 

 

3.

Seminaras „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Lektorius V. Tamašauskas

02-22, 9.00 val.

 

 

RENGINIAI TĖVAMS

1.

III kl. mokinių tėvų ir mokinių susirinkimas „Karjeros planavimo galimybės“.

02-08, 18.00 val.

 

 

RENGINIAI MOKINIAMS

1.

Projekto „Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės“ protmūšis apie ES ir Europos Parlamentą.

02-06, 13.00 val.

 

 

2.

Saugesnio interneto diena.

02-06

 

 

3.

Išvyką į parodą „Studijos 2018“.

02-09

 

 

4.

Filmuotos medžiagos peržiūrėjimas-diskusija „Šalia mūsų „kitokie“ žmonės. Kas jie?“ I–II kl. mokiniams.

02 mėn.

per kl. valandėles

 

 

5.

Filmuotos medžiagos peržiūrėjimas-diskusija „Narkotikai. Narkomanais tampa tik „bomžai““ III kl. mokiniams.

02 mėn.

per kl. valandėles

 

 

6.

Diskusija savižudybių tema I–IV klasėse „Mirtis vienintelė išeitis?... prašau pagalbos!“.

12–02 mėn.

Per kl. valandėles

 

 

RENGINIAI GIMNAZIJOS IR MIESTO BENDRUOMENEI

1.

Tinklinio varžybos su VSAT pareigūnais.

02-13

 

 

2.

Vaikų ir jaunimo inicijuojama akcija „Vienybės grandinė“.

02-15, 11.50 val.

 

 

3.

Abiturientų Šimtadienio šventė.

02-23, 18.00 val.

 

 

KONKURSAI, OLIMPIADOS, VARŽYBOS

1.

Istorijos olimpiados I turas.

02-12, 3–4 pam.

 

 

2.

Dalyvavimas dalykų II turo olimpiadose:

- fizikos;

- technologijų;

- matematikos;

- rusų kalbos

- istorijos.

 

02-02, 9.00 val. 02-09, 9.00 val.

02-09

02-13, 10.00 val.

02-27, 9.00 val.

 

 

3.

Konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“.

02-28