į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Veikla » Darbo planas (Birželis)

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

Eil.Nr

Renginys

Laikas

 

 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

 

1.

Mokytojų tarybos posėdžiai:

- „Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas ir 2019–2020 m. m.  veiklos planavimas“;

- „I–III klasių mokinių ugdymosi rezultatai. 2019–2021 m. m. gimnazijos ugdymo planas“;

- „2018–2019 m. m.  veiklos analizė“.

 

06-03, 14.50 val.

06-26, 11.00 val.

 

Data bus patikslinta

 

 

2.

Atestacijos komisijos posėdis.

06-04

 

 

3.

VGK posėdis.

06-18, 8.50 val.

 

 

4.

Metodinės grupių susirinkimai:

- KMS metodinės grupės susirinkimas dėl veiklos analizės ir planavimo;

- MTDK

- GMI

- KV

 

Data bus patikslinta 06-11, 15.00

06-18

06-25, 9.00 val.

 

 

5.

Metodinės tarybos susirinkimas

06-10, 15.30 val.

06-17, 15.30 val.

 

 

6.

Klasių vadovų informacinis susirinkimas.

Pirmadieniais,

12.45 val.

 

 

7.

Mokytojų informacinis susirinkimas.

Antradieniais,

12.45 val.

 

 

8.

Administracijos ir pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas.

Antradieniais,

13.05 val.

 

 

RENGINIAI MOKYTOJAMS

 

1.

Kahoot ir Mentimeter informacinių programų naudojimo, kūrimo ir pritaikymo pamokoje praktiniai mokymai kolegoms

06-06, 14.00 val.

 

 

2.

Mokymosi pereinamumo ir tęstinumo projektas „Tiltas“.

06-07, 10.00 val.

 

 

RENGINIAI MOKINIAMS

 

1.

Socialinių mokslų projektas Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams „Pažink rajoną. Kybartai“.

06-07, 10.00 val.

 

 

2.

Projekto „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti.“ susitikimas su IT specialistu, „debesų pardavėju“ Mindaugu Maraulu.

06-13, 6 pam.

 

 

3.

Gabių mokinių pagerbimo šventė.

06-13, 14.00 val.

 

 

4.

Projektinė menų, dorinio ugdymo, technologijų ir kūno kultūros diena.

06-18

 

 

5.

Projektinė gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų diena.

06-19

 

 

6.

Klasių vadovų netradicinio ugdymo diena.

06-21

 

 

RENGINIAI GIMNAZIJOS IR MIESTO BENDRUOMENEI

 

1.

Pamoka I–III klasių mokiniams, skirta Kybartų miesto 100-mečiui.

06-07, 13.00 val.

 

 

2.

Dalyvavimas Kybartų miesto 100-mečio renginiuose.

06-08

 

 

3.

Brandos atestatų įteikimo 93-iosios laidos abiturientams šventė.

Data bus patikslinta