į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Veikla » Darbo planas (Balandis)

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

2019 M. BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2019-03-30,

Kybartai

 

Eil.Nr

Renginys

Laikas

 

 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

1.

Veiklos įsivertinimo grupės susirinkimas.

04-23, 11.00 val.

 

 

2.

Klasių vadovų informacinis susirinkimas.

Pirmadieniais,

12.45 val.

 

 

3.

Mokytojų informacinis susirinkimas.

Antradieniais,

12.45 val.

 

 

4.

Administracijos ir pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas.

Antradieniais,

13.05 val.

 

 

RENGINIAI MOKYTOJAMS

1.

Metodinė diena. Tyrimų ir atradimų projektinės dienos veiklų pristatymas.

04-11, 13.00 val.

 

 

2.

Atvira-integruota anglų kalbos ir istorijos pamoka IIa klasėje.

04-16, 4 pam.

 

 

3.

KV metodinės grupės susirinkimas. Pasidalijimas gerąja patirtimi apie mokinių lyderystės skatinimą klasių vadovų veikloje.

04-23, 9.00 val.

 

 

4.

Mokymosi pereinamumo ir tęstinumo projektas „Tiltas“. Lietuvių kalbos mokytojų susitikimas su Kybartų „Saulės“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojais dėl kontrolinių darbų parengimo.

04-24, 11.30 val.

 

 

5.

Seminaras „Raktas į sėkmę“.

Bus patikslinta

 

 

RENGINIAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

1.

Individualių konsultacijų tėvams diena.

04-16, 17–19 val.

 

 

2.

II klasių tėvų susirinkimas dėl individualaus vidurinio ugdymo plano sudarymo.

04-30

 

 

RENGINIAI MOKINIAMS

1.

Projektinė veikla. Tyrimų ir atradimų diena gimnazijoje.

04-09

 

 

2.

Popietė „Skaitymas dovanoja draugystę“.

04-15

 

 

3.

Renginys „Tai, ką turiu aš, perduodu kitiems“.

04-17

 

 

4.

MEPA projekto renginys.

04-18, 13.00 val.

 

 

5.

III-IV klasių mokinių diskusija „O ką renkiesi tu?“

Data bus patisklinta

 

 

6.

Paskaita-praktinis užsiėmimas III klasių mokiniams „Kaip įveikti baimes“.

04 mėn.

 

 

7.

Diskusija I kl. mokiniams „Kaip narkotikai, alkoholis žaloja gyvenimus“. 

04 mėn.

 

 

RENGINIAI GIMNAZIJOS IR MIESTO BENDRUOMENEI

1.

Seminaras „Kaip įveikti nerimą ir stresą prieš egzaminus“. Lektorė E. Rukštelytė.

04-03, 13.00val.

 

 

2.

Atviros Kybartų miesto tinklinio pirmenybės

04 mėn.

 

 

KONKURSAI, OLIMPIADOS, VARŽYBOS

1.

Dalyvavimas technologijų olimpiados III ture.

04-05

 

 

 

2.

Dalyvavimas XIX Nacionaliniame mokinių Č. Kudabos geografijos konkurse

04-06

 

 

3.

Dalyvavimas  6-9 klasių mokinių geografijos olimpiadoje „Dėlionė“.

 

04-08, 10.00 val.

 

 

 

4.

Tarpklasinės krepšinio varžybos I–IV kl. mokiniams.

04 mėn.