į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Naujienos » Straipsniai

 
 

Priėmimas į gimnaziją
   Vykdomas vadovaujantis priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu B-TS-1142)

Prašymai dėl priėmimo mokytis į pirmąsias (devintąsias) ir trečiąsias (vienuoliktąsias gimnazijos) klases rašomi gimnazijos direktoriui ir registruojami gimnazijos raštinėje (tel. 834230506) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. ir baigiami birželio 30 d.  Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas. Iki mokslo metų pradžios priėmimo komisija peržiūri dokumentus ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl mokinių priėmimo.
   Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikia pasibaigus mokslo metams. Dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, turi kreiptis į pavaduotoją ugdymui R.Lazdauskienę (tel. 834230671).

   Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:
   1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
   2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus  (originalus);

   4. asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka;


 

 
 
Padėka

2019-06-19

Birželio 17 dieną Paežerių dvaro sodyboje įvyko iškilminga Geriausių rajono mokinių pagerbimo ceremonija...

plačiau
 
Projektinė diena

 „Gamtos mokslų, matematikos ir IT“ metodinės grupės projektinės veiklos akimirkos...

plačiau
 
Gerosios patirties sklaida

2019-06-13

Birželio 12 dieną, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje rinkosi rajono anglų kalbos mokytojai į gerosios patirties sklaidą – mokymus apie informacinių technologijų taikymą anglų kalbos pamokose, bei išmaniųjų programėlių praktinį ir tikslingą panaudojimą...

plačiau
 
Erasmus +

2019-06-13

Erasmus + jaunimo mainų projektai  - atveria duris į pasaulį, supažindina su įvairiomis kultūromis, pasaulėžiūromis, sudaro galimybę sutikti žmonių iš kitų šalių, užmegzti pažintis, nagrinėti bei dirbti aktualiomis šių dienų temomis...

plačiau
 
Projektas „Pažink rajoną. Kybartai“.

2019-06-12

Vasariškai kaitrų birželio 7-osios penktadienio rytą į Kybartų Kristijono Donelaičio gimnaziją rinkosi mokiniai iš viso rajono...

plačiau
 
Kelionė po Žemaitiją

2019-05-31

Gerai besimokantys moksleiviai tradiciškai apdovanojami pažintine ekskursija į įdomų Lietuvos kampelį...

plačiau
 
Tinklinio varžybos ABITURIENTAI VS GIMNAZIJA

2019-05-27

Gegužės 20-tą dieną, antradienį, mūsų gimnazijoje vyko gimnazistų tinklinio varžybos, kurių...

plačiau
 

 
 
1   2   3   4   sekantis  >>