į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Naujienos » Straipsniai
KVIETIMAS

2018-09-21

Kviečiame dalyvauti Tyrėjų nakties – 2018 renginiuose...

plačiau
 
Bendrakultūrinė patirtis Estijoje apie interneto etiketą

2018-09-18

Paskutinėmis vasaros atostogų dienomis (rugpjūčio 19-26 d.)  Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Albina Ščitnik ir vyresniosios anglų kalbos mokytojos Monika Lukoševičiūtė bei Vilma Imbrasienė turėjo galimybę dalyvauti Erasmus+ organizuojamuose mokymosi kursuose Estijoje, Pernu mieste, ...

plačiau
 
Matematikos – fizikos pamoka už gimnazijos ribų

2018-09-17

Pamokos už mokyklos ribų yra daug efektyvesnės  ir turi gerokai didesnę išliekamąją vertę. Būtent to ir siekėme šeštus metus organizuodamos...

plačiau
 
SKELBIAMI Į GIMNAZIJĄ PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAI

2018–2019 M. M. PRIIMTŲ Į GIMNAZIJĄ MOKINIŲ SĄRAŠAI.

plačiau
 
Šokėjų debiutas Dainų šventėje “Vardan tos...”

2018-07-13

Didžiuojamės gimnazijos jaunimo tautinių šokių kolektyvu „Žemyna“ ir nuoširdžiai dėkojame vadovei Irenai Šunokienei!...

plačiau
 

 
 

Priėmimas į gimnaziją
   Vykdomas vadovaujantis priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimu B-TS-292)

Prašymai dėl priėmimo mokytis į pirmąsias (devintąsias) ir trečiąsias (vienuoliktąsias gimnazijos) klases rašomi gimnazijos direktoriui ir registruojami gimnazijos raštinėje (tel. 834230506) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. ir baigiami birželio 30 d.  Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas. Iki mokslo metų pradžios priėmimo komisija peržiūri dokumentus ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl mokinių priėmimo.
   Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikia pasibaigus mokslo metams. Dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, turi kreiptis į pavaduotoją ugdymui R.Lazdauskienę (tel. 834230671).

   Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:
   1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
   2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus  (originalus);

   4. asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka;


 

 
 
Dvariškas gyvenimas Pakruojo dvare

2018-06-09

Pabaigoje mokslo metų gimnazija tradiciškai dovanoja edukacinę išvyką gerai besimokantiems ir lankantiems pamokas gimnazijos visų klasių mokiniams...

plačiau
 
Tarpkultūriniai ryšiai su Tolminkiemiu tebesitęsia

2018-06-04

„O Dieve, duok mums, kad šventes visas nulydėję (...), vėl susikviestumbim kaimyniškai pasisveikint“, – taip rašė „Metuose“ Kristijonas Donelaitis.

plačiau
 
Edukacinė programa „Pažink šikšnosparnius“

2018-06-04

Ugdant mokinių pažinimo, komunikavimo ir kitas  kompetencijas svarbu sudaryti sąlygas jiems ugdytis netradicinėje aplinkoje: muziejuose,...

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>