į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Naujienos » Straipsniai
Informacija gimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (2018 m. kovo 27 d. Nr. V-279) ir „Reikalavimais švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai“ (2018 m. gruodžio 5 d.), „mokyklos vadovas – iki sausio 21 dienos parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia viešai ir pateikia svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklose – mokyklos tarybai“, o „Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai“. Prašyčiau susipažinti su vertinimo forma ir iki sausio 29 d. trumpai pateikti Gimnazijos tarybos pirmininkui Mindaugui Bučinskui (mbucinskas@yahoo.com) siūlymus ir pagrindimą dėl Gimnazijos direktoriaus veiklos vertinim

Gimnazijos vadovo 2019 metų veiklos ataskaita.