į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Naujienos » Straipsniai
Konkursas

Konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ organizuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) ir Švietimo ir mokslo ministerija. Jis rengiamas kasmet nuo 1999 m. ir dalyvių skaičius nuolat auga. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje 5–12 klasių mokiniai. Darbai gali būti atlikti įvairia technika, naudojant įvairias temos atskleidimo formas: rašinį, piešinį, dainą, filmą, fotografiją, spektaklį, eilėraštį, projektą, rankdarbį, instaliaciją ir kt. Konkursas baigiamas iškilmingu apdovanojimų renginiu Vilniuje kovo arba balandžio mėn. Šiame konkurse Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokiniai su dailės darbais dalyvauja  nuo 2006-2007 m. Pirmasis dailės darbas, kuris laimėjo III vietą buvo  Ligitos Žiliukaitės „Viltis“.

 

 Viltis. Ligita Žiliukaitė, (III v.). Mišri technika. 2007

                      2019-2020 m. m., kaip ir kasmet, konkursas prasidėjo spalio mėnesį – mokiniai rašė rašinius, esė, piešė piešinius... Dalyvaudami konkurse mokiniai artimiau susipažino su žmonių likimais sudėtingais Lietuvos istorijos laikotarpiais – tremties, partizaninio karo, Lietuvos laisvės gynimu 1991 m. sausį. Rašydami rašinius mokiniai domisi savo miesto – Kybartų – istorija, jo žmonėmis, kovojusiais už Lietuvos laisvę. Šiemetinis rašinys buvo skirtas kunigui Virgilijui Jaugeliui. Rinkdamos medžiagą rašiniui merginos buvo susitikusios su viena iš pagrindinių Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos bendradarbių, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos nare Bernadeta Mališkaite bei su kardinolu, Kauno arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičiumi. Toks gyvas žodis yra neįkainojama istorijos pamoka: ,,...kardinolo Sigito Tamkevičius bei vienuolės Bernadetos Mališkaitės dėka mes galėjome savomis rankomis paliesti, pačiupinėti tą istoriją, suvokti, kad ji čia, visada šalia... Tapo visiškai aišku, kokios mes esame laimingos, gyvendamos po laisvu dangumi, galėdamos kalbėti ir skaityti ką tik sugalvojame, mokytis savo kalba... O svarbiausia, jog turime pasirinkimą būti tuo, kuo norime, ir niekas į kalėjimą mūsų už tai nesodins. Ir be galo džiugu, kad toks ypatingas jaunuolis gyveno ne kažkur, o mūsų gimtajame mieste.“ (iš rašinio „Būti vertu savo vardo...“)

Šie mokslo metai, nors prasidėję taip pat, kaip ir visada – pasibaigė visai kitaip... Reikėjo ilgiau laukti komisijos sprendimo, bet labai džiaugiamės, kad ir šiais metais tas laukimas mūsų gimnazijos neapvylė – sulaukėme gerų žinių. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras paskelbė konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 2019-2020 m. laureatus:

 

  • Povilas Ziegoraitis „Praeitas etapas“ - 3 vieta;
  • Ugnė Plečkaitytė „1941 metų žydų atskirtis“ - 3 vieta;
  • Kamilė Kušlevičiūtė „Aušvico prisiminimai“ – paskatinamoji vieta;
  •  
  • Deimantė Stankevičiūtė ir Aiva Adomaitytė – rašinys „Būti vertu savo vardo...“ - paskatinamoji vieta.

1941 metų žydų atskirtis. Ugnė Plečkaityė, (III vieta). Mišri technika. 2020

 

Aušvico prisiminimai. Kamilė Kušlevičiūtė, (padėka). Mišri technika. 2020

 

     

          D. Stankevičiūtė ir A. Adomaitytė su kardinolu S. Tamkevičiumi ir B. Mališkaite, 2020

              Džiaugiamės, kad kasmet šiame konkurse dalyvauja Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokiniai, kurie domisi Lietuvos istorija, semiasi joje dvasinės stiprybės, visada laimi prizines vietas bei tobulina savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos

dailės mokytoja Dalia Viliušienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rima Gutkovienė