į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Naujienos » Straipsniai

 
 

 
 

PADĖKA MOKYTOJUI

 
 

Priėmimas į gimnaziją
   Vykdomas vadovaujantis priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu B-TS-1142)

Prašymai dėl priėmimo mokytis į pirmąsias (devintąsias) ir trečiąsias (vienuoliktąsias gimnazijos) klases rašomi gimnazijos direktoriui ir registruojami gimnazijos raštinėje (tel. 834230506) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. ir baigiami birželio 30 d.  Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas. Iki mokslo metų pradžios priėmimo komisija peržiūri dokumentus ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl mokinių priėmimo.
   Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikia pasibaigus mokslo metams. Dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, turi kreiptis į pavaduotoją ugdymui R.Lazdauskienę (tel. 834230671).

   Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:
   1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
   2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

  3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus  (originalus);

   4. asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka;


 

 
 
Konkursas

2020-06-03

Konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ organizuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) ir Švietimo ir mokslo ministerija...

plačiau
 
INFORMACIJA APIE UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMĄ GIMNAZIJOJE 2020 METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ

2020-06-01

1. Iki 2020 m. birželio 5 d. pamokos I-III klasių mokiniams vyksta nuotoliniu būdu pagal gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-1-52 patvirtintą nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštį....

plačiau
 
Sveikiname!

2020-05-20

Sveikiname visus mokinius dalyvavusius matematikos KENGŪROJE 2020 ir džiaugiamės, kad  10 pateko į geriausių dešimtukus mūsų savivaldybėje, iš kurių 3 tapo prizininkais:...

plačiau
 
AKTUALI INFORMACIJA MOKSLEIVIAMS

Vilniaus universiteto savanoriai studentai pasiruošę pasidalinti savo studijų patirtimi, kuri padės aiškiau suprasti, ką reiškia būti Vilniaus universiteto studentu...

plačiau
 
Eseistika pandemijos tema

2020-05-08

Malonu, kad tam, kas vyksta artimoje aplinkoje, pasaulyje, neabejingi yra ir mūsų gimnazistai. Siūlome pasiskaityti abiturientės Ugnės Plečkaitytės esė, skirtą visiems, kas pasirengę padėti kritinėse situacijose...

plačiau
 
Dalyvaujam

2020-05-08

Gimnazijos biblioteka jau dvi savaites dalyvauja akcijoje „Lietuva skaito“,...

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>