į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Naujienos » Straipsniai
Kūrybiškumo ir vaizduotės lavinimas dalyvaujant projekte „Kūrybinės jungtys“

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokytojai ir mokiniai šiais mokslo metais dalyvauja respublikiniame projekte „Kūrybinės jungtys“. Šis projektas padeda kurti aktualų, įtraukiantį, tyrinėjimu ir kūryba pagrįstą ugdymo procesą, spręsti mokymosi iššūkius, ugdyti kritinį mąstymą, kūrybingumą, skatinti lyderystę. Projektas mokykloje įgyvendinamas trimis etapais: planavimas, įgyvendinimas, refleksija ir vertinimas.

Tiek mokiniai, tiek mokytojai dirbs atskirose grupėse su skirtingais kūrybiniais praktikais. Per metus laiko bus suorganizuota 12 sesijų, siekiant gilintis į kritinį mąstymą, kūrybiškumą, visa tai pritaikant įvairių dalykų pamokose.

Mokiniams mokymasis vyksta kartu su kūrybinių jungčių praktikais ir mokytojais integruojant įvairių dalykų pamokas. Moksleiviai, dalyvaujantys programoje, tampa aktyviais ir atsakingais savo mokymosi dalyviais. Jie kelia klausimus, tyrinėja, kuria, veikia ir reflektuoja. Jau buvo vedamos dailės ir geografijos pamokos. Netrukus bus vedama lietuvių kalbos ir fizikos pamoka.

Rudens atostogų laiką gimnazijos mokytojai išnaudojo susitikimams  su projekto kūrybiniu praktiku ir siekė išgryninti kitų susitikimų tikslus.

Tikimasi, kad mokytojai, dalyvavę šiame projekte drauge, kaip komanda,  geriau pažins vieni kitus, turės  galimybę vieni iš kitų mokytis. Tai juos įkvėps, skatins tarpusavio pasitikėjimą. Pasibaigus programai, ir toliau tarpusavyje dalinsis patirtimi, metodais, kartu galės vesti integruotas pamokas, sustiprės bendradarbiavimas tarp moksleivių ir mokytojų. Bus atskleisti nauji moksleivių gebėjimai, jie įgis daugiau pasitikėjimo savimi ir kitais. Praktiškai ugdomi esminiai gebėjimai: kūrybiškumas, lyderystė, kritinis mąstymas, bendradarbiavimas.