į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Naujienos » Straipsniai
KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ KLUBO PROJEKTO „KAIP TAPTI ĮDOMIA, MOKINĮ ĮGALINANČIA VEIKTI ASMENYBE?“ ĮGYVENDINIMAS

Šiandienos mokykla pradėjo eiti įdomiu keliu, kuriame suteikiama galimybė patirti, atrasti, vertinti ir kurti tiek mokiniui, tiek mokytojui. Šiais mokslo metais pirmą kartą dalyvaudami kultūrinės edukacijos sistemos vykdomoje programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ įgijome patirties, leidžiančios atsispirti tolimesniam asmeniniam ir dalykiniam tobulėjimui. Mokytojų klubo išsikeltas probleminis klausimas buvo nukreiptas į mokytojo asmenybės ūgtį, gilinantis į savo miesto istorinį, kultūrinį kontekstą, papildant jį kūrėjos Violos Klimčiauskaitės meninėmis patirtimis ir pritaikant ugdymo(si) procese. Sesijų metu įgytai patirčiai, taikytiems metodams, tyrinėtiems istoriniams-meniniams objektams ir jų kontekstams siekiant suteikti išliekamąją vertę projekto įgyvendinimo rezultatu ir tuo pačiu įsivertinimu pasirinkta sukurti asmens kūrybiškumą, individualią raišką skatinančių priemonių-veiklų-metodų informaciniai šaltiniai. Dėkojame visai „Tyrinėjimo meno“ komandai už suteiktas galimybes pažinti ir susipažinti, mūsų gimnazijos kūrėjai aktorei Violai Klimčiauskaitei už kantrybę, pasitikėjimą ir bendros vizijos kryptingą įgyvendinimą.