į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Naujienos » Straipsniai
Chemijos pamoka netradicinėje erdvėje – VDU Gamtos fakultete

     Kiekvienas rytas mums atneša naują dieną ir tik nuo mūsų priklauso, ką gražaus, prasmingo ir įsimintino nuveiksime dėl savęs ir dėl kitų.

     „Kiekvieną vakarą prisėdęs prie darbų, pagalvoju, kaip pasiruošti pamokoms, kad jos taptų įdomesnės ir patrauklesnės. Šiame nelengvame darbe matau labai didžiulę prasmę. Dirbti su moksleiviais ir matyti augančią naująją kartą bei jausti, kad galiu prisidėti prie pokyčių, man kelia tikrai labai stiprius jausmus“, taip sako gimnazijos chemijos mokytojas Leono Zdancevičius. „Taip pat labai vertinu tai, kad dirbdamas šioje srityje galiu ir pats nuolat mokytis. Didžiulis iššūkis rasti kažką naujo, kad pamokoje naudojami metodai netaptų monotonija“. 

Mokytojas mano, kad moksleivis, matydamas puikų pavyzdį prieš akis, t. y. mokytoją, kuris dega noru sudominti savo disciplina, greičiau susidomės mokomu dalyku, o paragintas to paties mokytojo – atras ir norą įveikti vis didesnius iššūkius.  Bandydamas ir ieškodamas įvairiausių mokymo metodų, jis ir mokiniai labai  pamėgo  pamokas netradicinėse erdvėse. Kiekvienoje tokioje pamokoje mokytojas žino, kad ne tik jam, bet ir mokiniams gera joje dalyvauti, o laikas ištirpsta nepastebimai. Mokytojas sugeba sudominti mokinius nelengvu chemijos mokslu, įtraukdamas juos į įdomias ir kūrybingas iniciatyvas, itin skatindamas mokytis per praktinius tyrinėjimus.

Birželio 16 d. chemijos pamokos II-III-ių kl. mokiniams, besidomintiems gamtos mokslais, vyko netradicinėse aplinkose - VDU Gamtos mokslų fakultete, įvairiose labaratorijose. Pamokas – veiklas vedė buvusi gimnazijos ugdytinė doc. dr. Vilma Kaškonienė. Reikia pasidžiaugti, kad Vilma, kaip geriausia KTU laidos studentė, gavusi šimtatūkstantąjį jubiliejinį diplomą.

     Pamoka mokiniams prasidėjo sėdint už apskrito stalo, kur docentė papasakojo apie VDU gamtos mokslų studijų programas, apie tai, kur galima pritaikyti įgytas žinias, kur galima įsidarbinti baigus šias studijas ir kt. Po to mokiniai turėjo galimybę pasijusti tikraisiais tyrėjais -  lankėsi farmacijos biotechnologijos laboratorijoje, kurioje atliko du tiriamuosius darbus. Pirmas tiriamasis darbas, kurį atliko mokiniai „Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymas arbatose“. Jų tikslas buvo išsiaiškinti ar arbatoje yra toksiškų junginių, kadangi į beveik visų augalų sudėtį įeina fenoliai ir kai kurie iš jų yra gana toksiški. Vieni iš jų pasižymi kancerogeniniu ar mutageniniu veikimu, kiti žinomi kaip antioksidantai. Įdomiausia mokiniams buvo tai, kad jie išbandė naują aparatūrą: spektrofotometrą, analizines svarstykles, matavimo pipetes ir kt. Antrasis tiriamasis darbas „ Renino traukinimo gebos įvertinimas“. Gimnazistai tyrinėjo kokios medžiagos labiau sutraukia pieną, kad iš išgautų kietų sutraukų, būtų galima pagaminti fermentinį sūrį, sužinojokaip išgaunamos kvapiosios medžiagos.

Pabaigę tiriamuosius darbus, mokiniai apžiūrėjo mikroanalizės laboratorijos įrangą.

     Diena, praleista VDU, tai ne vien tik išmanumo, racionalumo išbandymas, bet ir bendruomeniškumo, susitelkimo, bendrystės išmėginimas. Tokios pamokos yra neįkainojamos, jos mokiniams sukėlė daug emocijų. Pasak mokinių, „Svarbiausia – veikti patiems, atrasti kažką naujo. Mus  sužavėjo eksperimentai, bandymai, smagu tyrinėti, patinka pamokos kitose erdvėse “.  

     Išlydėdama doc. dr. Vilma Kaškonienė mokiniams linkėjo nebijoti eksperimentuoti, prisiminti šias galimybes ir patirtas emocijas, pritaikyti visa tai ateityje. Mokytojui Vilma dėkojo, matydama šiltą ryšį su mokiniais ir džiaugėsi,  kad jiems tai svarbu ir smagu. Ji pasidžiaugė, kad jis nori augti kartu su jais ir sudominti bei uždegti, įkvėpti savo mokinius.

      Mokiniai ir mokytojas nuoširdžiai dėkojo doc. dr. Vilmai už šiltą priėmimą, suteiktą galimybę išbandyti laboranto profesiją, įgytas naujas žinias ir potyrius. Abi pusės išreiškė norą tęsti bendradarbiavimą ateityje.