į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Naujienos » Straipsniai
Gimnazijoje vyko pilietiškumo pamokos pirmokams

Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Dalyvavimas ir pokyčių inicijavimas bendruomenėje - tai ypač svarbi ugdomosios veiklos sritis, skirta praktiniams mokinių gebėjimams ugdytis. Praktinius atsakingo pilietinio dalyvavimo gebėjimus mokiniai gali išsiugdyti tik patys aktyviai dalyvaudami pilietinės bendruomenės gyvenime, bet tam, kad galėtų dalyvauti, jie turi žinoti savo galimybes.

Rugsėjo 2 d. gimnazijoje vyko jau tradicija tapusios pilietiškumo pamokos pirmų klasių mokiniams. Pamokas vedė gimnazijos administracija (direktorius Saulius Spangevičius, dir. pavaduotojos ugdymui: Jolanta Janulaitytė ir Rimutė Lazdauskienė), istorijos mokytoja Auksė Mockevičiūtė, lietuvių kalbos mokytojai (Rita Bylienė ir Rima Gutkovienė).

Gimnazijos administracija naujai įrengtoje inovatyvioje klasėje susirinkusius pirmų klasių mokinius supažindino su gimnazijos tradicijomis, vertybėmis, apie bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą (mokinys-mokytojas-tėvai), išdalino lankstinukus, kuriuose pateikta įvairi informaciją apie gimnazijos tvarką, taisykles ir pan., išsakė savo lūkesčius, palinkėjo sėkmės.

 Istorijos mokytoja mokinius supažindino su  gimnazijos įkūrimo istorija, veikla, vadovais, bei Donelaičio vardo suteikimo dokumentais.

Lietuvių kalbos mokytojai pateikė informaciją apie K. Donelaičio biografiją, kūrybą, asmenybę, jo veiklą. Supažindino mokinius su svarbiausiomis XVIII a. kultūros tendencijomis. Akcentavo, kodėl mes didžiuojamės vadindamiesi Donelaičio gimnazija.

 Džiaugiamės pamokomis, kurių metu mokiniai, mokytojai ir gimnazijos administracija turėjo galimybę padiskutuoti, ką reiškia būti pilietišku. Ir didžiuotis, jog esame donelaitukai.