į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Naujienos » Straipsniai
INFORMACIJA APIE UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMĄ GIMNAZIJOJE 2020 METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ

1. Iki 2020 m. birželio 5 d. pamokos I-III klasių mokiniams vyksta nuotoliniu būdu pagal gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-1-52 patvirtintą nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštį.

2. Nuo 2020 m. birželio 8 d. iki  birželio 19 d. I-III klasių mokiniams organizuojamos dalykų individualios ir grupinės konsultacijos nuotoliniu ir kontaktiniu būdu pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą grafiką (grafikas skelbiamas elektroniniame dienyne).

3. Pagalbos mokiniui specialistų teikiamos konsultacijos:

3.1. specialioji pedagogė Rūta Šukaitytė teikia specialiųjų poreikių mokiniams korekcinę pagalbą specifinių pažinimo, mąstymo procesų lavinimui. Padeda mokiniams išvengti akademinio atsilikimo. Konsultacijos teikiamos kontaktinio mokymo būdu antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val., nuotoliniu būdu – pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais nuo 9.00 val. iki 15.00 val.;

3.2. socialinė pedagogė Žavinta Galinaitienė teikia konsultacijas mokiniams nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo, mokinių maitinimo ir kitų socialinių problemų klausimais. Konsultacijos kontaktiniu būdu teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9.00 iki 15.00 val., nuotoliniu būdu – trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais  nuo 9.00 iki 15.00 val.;

3.3. psichologė Audronė Jarutytė konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius. Kontaktiniu būdu konsultacijos teikiamos antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 15.00 val., nuotoliniu būdu – pirmadieniais ir penktadieniais nuo 9.00 iki 15.00 val.

4. Gimnazijos biblioteka dirba  kasdien   nuo 9.00 val. iki 15.00  val.