į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Naujienos » Straipsniai
Kvalifikaccija

Norime pasidžiaugti, kad dvi Kristijono Donelaičio gimnazijos mokytojos Rimutė Lazdauskienė, biologijos – chemijos mokytoja ir Dalia Viliušienė, dailės – technologijų mokytoja siekia aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. Rimutė Lazdauskienė – biologijos mokytojo metodininko kvalifikacinės kategorijos, Dalia Viliušienė technologijų mokytojo metodininko kvalifikacinės kategorijos. Mokytojų pamokas stebėjo praktinės veiklos vertintojai. Jų vertinimu šios mokytojos sukuria jaukią mokymosi aplinką, derina įvairius mokymo(si) metodus, ugdo mokinių mokėjimo mokytis, komunikavimo, kūrybiškumo, asmenines, kultūrines kompetencijas.

   Džiaugiamės, kad gimnazijoje mokytojos siekia aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, nuolat tobulėja, domisi naujausiomis mokymo(si) metodikomis, žiniomis ir jas pritaiko pamokose.

 

bibliotekininkė Alma Kalinauskienė