į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Naujienos » Straipsniai
RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO ATRADIMAI BEI PATIRTYS“

Šiuolaikinės mokyklos koncepcijos viena iš sudedamųjų dalių – akademinių žinių ir socialinių-emocinių įgūdžių derinimas. Kitaip teigiant, šiandienos mokinys įgauti suvokimo ir žinių kviečiamas per tyrinėjimo procesą, aktyvią praktinę veiklą, įgalinančią labiau pažinti save ir savo aplinką. Mūsų gimnazija šio proceso įgyvendinimui vykdo „Lions Qust“ raktai į sėkmę programą, vieną kartą per savaitę klasių vadovams vedant socialinio-emocinio ugdymo pamokas. Lapkričio 23 dieną gimnazijoje vyko respublikinė konferencija šio proceso tobulinimui, savianalizei siekiant pasitikrinti, kiek nuveikti darbai yra kreipiami tinkama linkme. Pagrindinį konferencijos pranešimą skaičiusi VšĮ „Lion Quest Lietuva“ direktorė, vyr. instruktorė-konsultantė Dr. Daiva Šukytė akcentavo jauno asmens poreikį susipažinti su socialiniu ir emociniu ugdymu, gebėti atpažinti savo jausmus, juos įvardinti, okėti analizuoti, tirti savo aplinką, įžvelgti kylančias joje problemas ir pateikti galimus problemos sprendimo variantus. Pasak lektorės, svarbiausia socialinio-emocinio ugdymo idėja – mokinių savarankiškumas, poreikis patiems gilintis į skaudžiausias savos aplinkos socialines problemas, tyrinėjimo būdu išsiaiškinti, kuo jie galėtų prisidėti prie šios problemos mažinimo ir veikti. Natūralu, kad taip besimokantieji gali susilaukti nesėkmės, bet ir šis potyris yra mokymosi procesas, kartais vedantis į didelius laimėjimus, sėkmės patyrimą, kuri, žinoma, ateina su laiku. Dr. Daivos Šukytės idėjas pagrindė mokytojai praktikai, skaitę savo pranešimus: Nijolė Černauskienė „Mokymosi tarnaujant idėjos ir patirtys“ (Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė), Lilija Kavaliauskienė „Psichoemocinė mokinių sveikata“ ( Marijampolės Sūduvos gimnazijos psichologė), Birutė Kirnienė „Galimybė susitikti su savo sėkme“ (Gražiškių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui), Giedrė Ožalienė „Kai formalu tampa neformalu“ (Virbalio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė), Rūta Skeltienė „Socialinio ir emocinio ugdymo svarba šeimoje“ (Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinių tėvų atstovė), Rima Gutkovienė „SEU veiklos karantino metu“ (Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja). Pristatymų metu buvo supažindinama su įgyvendinamos programos projektais, pasidalinta idėjomis, sėkmėmis ir kylančiomis problemomis. Konferencijos lektoriai įsitikinę, kad dalyvavimas SEU programoje mokiniams ir visai bendruomenei teikia naudą, nukreiptą į esmines kompetencijas: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinės-pilietinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo. SEU tampa raktu į dalykinių žinių ir gebėjimų tobulinimą esant pačiam mokiniui atsakingam už šį procesą. Dėkojame konferencijos rėmėjams ir partneriams bei dalyviams ir lektoriams už galimybę drauge gerinti mokymosi procesą.