į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Naujienos » Straipsniai
Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST integravimo mokykloje svarumo seminaras

Spalio mėn. 6-7 dienomis Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje vyko dviejų dienų mokymai, kuriuose dalyvavo įvairių mokyklų atstovai. LIONS QUEST programų instruktorė Raimonda Kurauskienė kompetentingai ir nuoširdžiai supažindino dalyvius su programa. Mokytojai seminare prisiminė įvairius ir išbandė naujus savęs pažinimo metodus. Įgytas žinias, kompetencijas mokytojai pritaikys pamokose, klasės valandėlėse, telkdami visą bendruomenę, puoselėjančią jaunų žmonių atsakingumą, savęs pažinimą. Seminaras buvo ne tik naudingas, bet ir padidino pačių klasės vadovų, mokytojų dalykininkų profesinę kompetenciją.

     Dvi dienos gimnazijoje buvo tikrai įdomios, nes įvairių mokyklų atstovai dalinosi ir savo patirtimi, įgyvendinant šią programą.

     „Ko reikia kiekvienam vaikui – tai nuolatinių tarpusavio santykių su rūpestingu suaugusiuoju, saugios aplinkos augti ir mokytis, sveikos pradžios sveikai ateičiai, vertingų įgūdžių, kuriuos suteikia efektyvus mokymas, galimybės pajausti bendruomenės palankumą savanoriškai jai padedant”. (Rikas Litlis, QUEST programos kūrėjas). Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos bendruomenės nariai yra įsitikinę,  jei nors kiek gali prisidėti prie tikslo siekimo, tai jie būtinai tą ir padarys.

 

                                                                            bibliotekininkė Alma Kalinauskienė