į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Veikla » Darbo planas (Lapkritis)

2017 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2017-11-30

Kybartai

 

Eil.Nr

Renginys

Laikas

 

 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

1.

KMS metodinės grupės pasitarimas „Mokėjimo mokytis metodai ir efektyvumas“.

11-07, 8 pamoka

 

 

 

2.

Administracijos, klasių vadovų, mokytojų ir mokinių susirinkimas – apskritas stalas.

11-14, 8 pamoka

 

 

3.

Atestacijos komisijos posėdis.

11-22, 11.30 val.

 

 

4.

Mokytojų informacinis susirinkimas.

Antradieniais,

11.30 val.

 

 

5.

Klasių vadovų informacinis susirinkimas.

Penktadieniais,

11.30 val.

 

 

6.

Pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos pasitarimas.

Trečiadieniais,

9.50 val.

 

 

RENGINIAI MOKYTOJAMS

1.

Dailės terapijos užsiėmimas mokytojams „Spalva ir aš“.

11-02, 10.00 val.

 

 

2.

Seminaras „Mokytojo praktiko patarimai: šiuolaikinės pamokos kokybės valdymo ir pasiekimų pokyčių matavimo praktika, siekiant ugdymo kokybės“. Lektorius – V. Tamašauskas.

11-03, 8.30 val.

 

 

3.

Atviros pamokos:

- „Meteorologinių rodiklių stebėjimas ir matavimas“ Ia klasėje;

- istorijos ir lietuvių kalbos pamoka-viktorina „Kalba – didis tautos paminklas“ I klasėse;

- etikos ir tikybos pamoka „Ar galiu tave draugu vadinti?“ Ib klasėje.

 

11-16, 2 pamoka

11-17, 6 pamoka

 

11-24, 6 pamoka

 

 

RENGINIAI MOKINIAMS

1.

IIc  kl. mokinių susitikimas su kapitonu Andrium Varnu.

11-15, 7 pam

 

 

2.

Tolerancijos dienos minėjimas.

11-16

 

 

3.

I–II klasių projektas „Iš Ožkabalių tautosakos rinkinių“, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui.

11-22, 14.00 val.

 

 

4.

Lietuvių kalbos ir literatūros renginys „Poezijos rudenėlis 2017“.

11-24, 14.00 val.

 

 

5.

Tarptautinis projektas „Best in English“.

11-30, 9.00 val.

 

 

6.

Paskaita-diskusija „Suaugę Alkoholikų Vaikai“ (SAV) IV  kl. mokiniams.

Per kl. valandėles

 

 

7.

Paskaita-diskusija II klasių mokiniams „Būsimas tėtis ir mama. Alkoholis griauna gyvenimus“

Per kl.valandėles

 

 

8.

Diskusija savižudybių tema I–IV klasėse „Mirtis vienintelė išeitis?... prašau pagalbos!

11–02 mėn.

 

 

RENGINIAI GIMNAZIJOS IR MIESTO BENDRUOMENEI

1.

Skaitymo skatinimo akcija „Skaitanti bendruomenė“.

11 mėn.

 

 

KONKURSAI, OLIMPIADOS, VARŽYBOS

1.

Informacinių technologijų olimpiados I turas.

Data bus patikslinta

 

 

2.

Dalyvavimas IT konkurse „Bebras“.

11-13–17

 

 

3.

Dalyvavimas Euroscola konkurse.

11-15

 

 

4.

Dalyvavimas Marijampolės apskrities gimnazijų konkurse „Gamtukai 2017“.

11-17, 10.00 val.