lt  . en 
Veikla » Darbo planas (Rugsėjis) spausdinti

2017 M. RUGSĖJO MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS

 

 

Eil.Nr

Renginys

Laikas

Vieta

 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

1.

Administracijos susitikimas su I klasių mokiniais „Pilietiškumo pamoka pirmokams“.

09-04, 3 pamoka

Aktų salė

 

2.

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

09-06, 11.30 val.

Mokytojų kambarys

 

3.

IV klasės mokinių, mokytojų ir administracijos susitikimas dėl mokymosi motyvacijos ir ruošimosi egzaminams.

09-15, 5 pamoka

Aktų salė

 

4.

MTDK metodinės grupės susirinkimas „Asmeninės pažangos siekimo formos ir jų veiksmingumas“.

09-29

103 kab.

 

5.

Gimnazijos tarybos posėdis.

Data bus patikslinta

Mokytojų kambarys

 

6.

Mokytojų informacinis susirinkimas.

Antradieniais,

11.30 val.

Mokytojų kambarys

 

7.

Klasių vadovų informacinis susirinkimas.

Penktadieniais,

11.30 val.

Mokytojų kambarys

 

8.

Pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos pasitarimas.

Laikas bus patikslintas

Direktoriaus kabinetas

 

RENGINIAI MOKINIŲ TĖVAMS

1.

Bendras IV kl. tėvų susirinkimas ,,Bendradarbiavimas ruošiant  tradicinius gimnazijos renginius“.

09-14,

17.00 val.

Aktų salė

 

2.

Bendras III kl. tėvų susirinkimas „Mokymosi galimybės pagal individualų vidurinio ugdymo planą“.

09-19,

17.30 val.

Aktų salė

 

RENGINIAI MOKINIAMS

1.

Projektas „Pilietiškumo pamoka pirmokams“.

09-04, 1–2 pamokos

Aktų salė

 

2.

Mokomoji pamoka išvykoje Vilniuje.

09-11

VU MF

 

3.

Projektas „Erdvėlaivis Žemė 2017“.

09-11

Saulėtekio slėnio TIC, VU

 

4.

Diskusija – praktinis žaidimas I kl. mokiniams „Koks aš esu dabar? Kokį matau ateityje? “.

09-18–22

38 kab.

 

5.

Tarpklasinės futbolo varžybos I-II klasių berniukams.

09-18–22

Gimnazijos stadionas

 

6.

Tarpklasinės krepšinio varžybos I-II klasių berniukams.

09-25–29

Sporto salė

 

7.

„Alkoholis. Pats kenksmingiausias narkotikas pasaulyje“ filmuotos medžiagos peržiūrėjimas – diskusija (I kl.).

09-25–29

38 kab.

 

8.

Projektas „Tyrėjų naktis“.

Ekskursija į „Tyrėjų nakties“ renginius Vilniuje.

09-25–28

09-29

 

 

9.

Anglų kalbos viktorina I klasių mokiniams „Train your brain“.

09-26

Per anglų k. pamokas

 

10.

Žaidimas, skirtas Europos kalbų dienai.

09-26

Aktų salė

 

11.

III-ų klasių išvyka „Robinzono kelias“.

 

09-29

 

 

RENGINIAI GIMNAZIJOS IR MIESTO BENDRUOMENEI

1.

Mokslo metų pradžios šventė.

09-01, 9.00 val.

 

 

2.

Gatvės 3X3  krepšinio turnyras jaunimui.

09-14, 16.00 val.

Miesto krepšinio aikštelė