į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Veiklos sritys » Darbo planas (Birželis-Rugpjūtis)

2020 M. BIRŽELIO–RUGPJŪČIO MĖNESIŲ VEIKLOS PLANAS

2020-05-29,

Kybartai

 

Eil.Nr

Renginys

Laikas

Vieta

 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

1.

VGK posėdžiai:

- dėl individualių konsultacijų mokiniams;

- dėl 2019–2020 m. m. veiklos analizės ir prioritetų 2020–2021 m. m.

 

06-04, 9.00 val.

 

06-25, 9.00 val.

Mokytojų kambarys

 

 

2.

Darbo grupės veiklos gimnazijos planui parengti susirinkimas

06-09, 11.00 val.

Mokytojų kambarys

 

3.

Mokytojų tarybos posėdžiai:

- dėl gimnazijos veiklos 2020–2021 m. m. tikslų ir uždavinių bei I–III klasių mokinių ugdymosi rezultatų aptarimo;

 - dėl 2019–2020 m. m. veiklos analizės.

 

06-19

 

 

08-28

Mokytojų kambarys

 

4.

Gimnazijos tarybos posėdis.

Data bus patikslinta

 

 

5.

Metodinės tarybos susirinkimai dėl 2019–2020 m. m.  veiklos įsivertinimo ir 2020–2021 m. m. veiklos planavimo.

06-16,

 

08-27

32 kabinetas

 

6.

Metodinių grupių susirinkimai dėl 2019–2020 m. m.  veiklos įsivertinimo ir 2020–2021 m. m. veiklos planavimo:

- KMS

- GMI

- MTDK

- KV

 

 

 

06-18, 11.00 val.

06-17

Data bus patikslinta

06-18, 9.00 val.

 

 

 

 

 

14 kab.

 

RENGINIAI MOKINIAMS

1.

Gabių mokinių pagerbimo šventė

06-17, 11.00 val.

Sporto salė

 

2.

Pažintinės, kultūrinės, meninės ir kūrybinės veiklos renginiai:

- metodinių grupių diena;

- klasių vadovų diena.

 

 

06-18

06-19

 

 

RENGINIAI MOKINIAMS IR MIESTO BEDRUOMENEI

1.

Brandos atestatų įteikimo šventė 94-osios laidos abiturientams.

08-07